Kiinteistöt ja
maankäyttö

Kiinteistön kauppakirjat, kaupanvahvistus sekä muut maankäytön asiantuntijapalvelut helposti ja vaivattomasti

Kiinteistön kauppa voidaan toteuttaa joko normaalina paperikauppana asianosaisten läsnäollessa tai sähköisenä kauppana Maanmittauslaitoksen rajapintapalveluja hyödyyntäen ajasta ja paikasta riippumatta.

Routamap laatii ammattilaisen toimesta kaupassa vaadittavat asiakirjat, neuvoo asianosaisia kaupanteon eri vaiheissa, hoitaa kaupanvahvistuksen tai sähköisen allekirjoituksen järjestämisen, sekä laittaa lainhuudon vireille kaupan rekisteröintiä varten.

Laadimme myös lahjakirjat, yhteisomistuksen purkamisen jakokirjat, tilusvaihtoasiakirjat sekä avustamme mielellämme myös muissa kiinteistöasioihin liittyvissä kysymyksissä.

Voimme myös toteuttaa erilaisia maanomistusselvityksiä sekä maanomistajaneuvotteluja erilaisia hankkeita varten sekä selvittää kiinteistön rajoihin liittyviä epäselvyyksiä toimitusasiakirjojen pohjalta niin paperilla kuin maastossakin.

Helppoa ja nopeaa

Voit ottaa yhteyttä puhelimella, sähköpostilla tai lomakkeen kautta. Hoidamme asiat alusta loppuun joustavasti pienyrityksen ketteryydellä.

Asiantuntija auttaa

Meillä palvelusta vastaavat kiinteistötekniikan ammattilaiset, joten asioiden selvittämisen sijaan voit keskittyä vaikka jäätelön syöntiin.

Myös maastossa

Vahvuutemme on kiinteistö- ja kartta-asioiden asiantuntemuksen yhdistäminen, johon kuuluu epäselvien asioiden selvittäminen tarvittaessa paikanpäällä maastossa.

Kiinteistöjen ja maankäytön palvelumme

Kiinteistön kauppa

Kiinteistön kauppakirjat

Kiinteistön kauppa on laissa säädettyä ja kaupan tulee täyttää Maakaaren säädökset. Laadimme kiinteistön kauppa- tai lahjakirjat aina alan ammattilaisten toimesta, jolloin kaikki kauppaan liittyvät asiat tulee varmasti huoimiotua.

Tarvittaessa hoidamme kaupantekoon liittyvät asiat myös pankin sekä kiinteistörekisteriä ylläpitävän Maanmittauslaitoksen kanssa, joten asioiden selvittelyn sijaan voit keskittyä vaikka jäätelön syöntiin.

Kiinteistön kauppa voidaan tehdä normaalin paperikaupan lisäksi myös täysin sähköisenä kauppana ajasta ja paikasta riippumatta. Tällöin kaupan osapuolet vain allekirjoittavat ammattilaisen laatimat kauppakirjat pankkitunnuksillaan.

Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistus

Kaupanvahvistuksessa julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön luovutuksen (esimerkiksi kauppa tai lahja) kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnäollessa. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Routamap Oy:n  yrittäjä Tommi Uusimäki (DI, real estate economics) toimii Maanmittauslaitoksen määräämänä julkisena kaupanvahvistajana.

Kaupanvahvistuksen hinta on 120 €. Kaupanvahvistus onnistuu toimistomme (Rovakatu 17, Rovaniemi) lisäksi myös muualla asiakkaan toiveiden mukaan. Muualla kuin toimistollamme tehtyyn kaupanvahvistukseen lisätään matkakulut.

Jakosopimus

Jakosopimukset ja tilusvaihdot

Jakosopimus on helpoin ja nopein tapa kiinteistön yhteisomistuksen purkamiseen.

Laadimme kiinteistön jakosopimuksen jakokirjoineen ja karttaliitteineen kunkin osakkaan etua valvoen. Tarvittaessa hoidamme myös edustamisen maanmittaustoimituksessa.

Tilusvaihdolla tarkoitetaan maa-alueiden vaihtoa kahden tai useamman kiinteistön välillä tarkoituksenmukaisemman käytön parantamiseksi. Yleensä tällaisia maa-alueita ovat hankalanmuotoiset ja heikosti hyödynnettävät maa-alueet, joita on syntynyt esimerkiksi lunastustoimitusten yhteydessä.

Laadimme yhdessä osakkaiden kanssa kiinteistöjen vaihtamiseen vaadittavat tilusvaihtoasiakirjat liitekarttoineen sekä kiinteistötoimitushakemuksineen Maanmittauslaitokselle, joka vastaa kiinteistötoimituksesta.

Maanomistusselvitykset

Tarjoamme maanomistusselvityksiä erilaisten hankkeiden ja projektien toteuttamiseksi. Selvitämme kiinteistöjen omistajatiedot, hoidamme alueen maanomistajaneuvottelut sekä hankimme tarvittavat selvitykset esimerkiksi kiinteistöjen arvoista korvausten maksamista varten.

Selvitykset suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarvittaessa vastaamme hankkeessa ulkopuolisena projektipäällikkönä kaikesta maankäytön hallinnasta ja suunnittelusta hankkeen valmistumiseen saakka.

Maastoselvitykset

Maastoselvitykset

Suomessa on kaikkiaan noin 9 miljoonaa kiinteistörekisteriin merkittyä rajamerkkiä. Rajamerkkien tarkka sijainti on voinut vuosien saatossa unohtua tai rajapyykin paikka kadota. Rajalinjakin on voinut kasvaa vuosien saatossa umpeen. Mittausmenetelmien tarkentumisesta johtuen rajojen paikka karttasovelluksella ei useissa tapauksissa vastaa todellista tilannetta. 

Etsimme ja merkitsemme rajamerkit maastoon. Merkitsemme myös kiinteistöjen välisen rajalinjan ja voimme huolehtia rajalinjan avaamisesta joustavalla aikataululla.

Kokonaan kadonneet rajamerkit voidaan palauttaa laillisesti vain Maanmittauslaitoksen tekemällä rajankäyntitoimituksella. Rajankäynti on viranomaistoimitus, joka voi kestää kuukausia ja maksaa satoja euroja. Arvioimmme rajankäynnin tarpeen ja tarvittaessa laadimme hakemusasiakirjat Maanmittauslaitokselle.

Maanmittaustoimituksessa edustaminen

Voimme toimia maanomistajan avustajana tai edustajana erilaisissa maanmittaustoimituksissa. Tällaisia maanmittaustoimituksia voivat olla esimerkiksi lohkominen, halkominen, rasitetoimitus, yksityistietoimitus, lunastustoimitus, tilusjärjestely tai yhteismetsän perustaminen.

Halutessasi arvioimme toimituksen päätökset ja laadimme tarvittaessa muutoshakemuksen maanmittaustoimituksessa tehtyihin tai maaoikeuden päätöksiin.

Kysyttävää kiinteistö- ja maankäyttöasioissa? Ota rohkeasti yhteyttä ja kysy lisää!

Tavoitat meidät niin puhelimella, sähköpostilla kuin yhteydenottolomakkeen kautta.
Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

 

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Myynti

TOMMI UUSIMÄKI
tommi.uusimaki@routamap.fi
+358 50 501 2349

Toimistomme

Rovakatu 17, 3. krs
96100 Rovaniemi

Palvelemme

Maanantai – perjantai klo 8-17