Ulkoilureitit

Routamap hoitaa ulkoilureitit suunnittelusta toteutukseen

Ulkoilu, luonnosta nauttiminen sekä monipuolinen maastoliikunta ovat kasvattaneet huimasti suosiotaan viime aikoina. Eri käyttötarkoituksiin laadittujen helposti kuljettavien reittien tarve on kasvanut, mutta reitistöt ovat vuosien saatossa rapistuneet, opasteet ovat heikot eikä eri projekteissa laadittuja reittejä ole riittävästi ylläpidetty.

 

Routamap tarjoaa palveluna ulkoilureittien suunnittelun,  reittiopasteet, maanomistajaneuvottelut, reittien toteutuksen sekä reitistön ylläpidon konsultoinnin.

Tiimimme jäsenet omaavat vankan urheilutaustan suunnistuksesta, hiihdosta, maastojuoksusta sekä -pyöräilystä, tunnemme erilaiset reitit ja niiden tarpeet lukuisten harjoitustuntien myötä, ja pystymme yhdistämään maankäytön, paikkatiedon sekä urheilun osaamisemme lopputuloksen kannalta toimivaksi kokonaisuudeksi.

Ulkoilureittipalvelumme

Reittien suunnittelu

Reittien suunnittelu

Ulkoilureittien suunnittelu ei ole ainoastaan sopivien kulkuväylien etsimistä maastosta. Se sisältää myös paljon etukäteissuunnittelua, erilaisiin tausta-aineistoihin kuten kaavoihin ja selvityksiin tutustumista, vuorovaikutusta hankkeen eri tahojen kesken sekä tiettyjen hallinnollisten toimenpiteiden hoitamista.

Routamap hoitaa ulkoilureittien suunnittelun tarpeiden mukaan joko yhteistyössä tilaajan kanssa tai kokonaan ulkoistettuna projektina. Määrittelemme suunnittelun tavoitteet, huomioimme reittien yhteiskäytön mahdollisuudet, suunnittelemme reitit maanomistusolot sekä luontokohteet huomioiden ja määritämme mahdolliset kunnostustoimenpiteet maastossa.

Lopputuotteena asiakas saa valmiin reittisuunnitelman, työsuunnitelman sekä digitaalisen reittikartta-aineiston ja opastesuunnitelman kulloisenkin hankkeen tarpeiden mukaan.

Maanomistajaneuvottelut

Maanomistajaneuvottelut

Ulkoilureitit suunnitellaan lähes poikkeuksetta useiden maanomistajien omistamille alueille. Yksittäinen kulkija saa liikkua maastossa jokamiehen-oikeudella, mutta reitin perustamiseen tarvitaan aina maanomistajan lupa.

Routamap selvittää toimeksiannosta reitistön alueen maanomistajat, avustaa maankäyttölupien saamisessa ottamalla yhteyttä maanomistajiin tai hoitaa maanomistajaneuvottelut tarvittaessa kokonaisratkaisuna.

Reittihankkeen suunnittelun tueksi voimme myös järjestää maanomistajia osallistavia tiedotustilaisuuksia, työpajoja tai keskusteluhetkiä asiakkaan tiloissa, maasto-olosuhteissa tai etäyhteyksiä hyödyntäen.

Opasteet ja kartat

Kopparön luontopolku, Raasepori (2020)

Opasteet ja kartat

Mikään reitistö ei toimi ilman kunnollisia reittimerkkejä, opasteita tai reittikarttoja. Opasteiden suunnittelu korostuu etenkin reiteillä ja alueilla, joissa liikutaan useilla eri kulkutavoilla tai eri vuodenaikoina.

Routamap hoitaa opasteiden suunnittelun, opasteiden paikkojen määrittelyn maastossa sekä tarvittavien tarvikkeiden määrittelyn.

Toteutamme reitistölle opas- ja reittikartat niin reitin varrelle kuin digitaalisiin järjestelmiinkin.

Asiakkaalle toimitamme tilauksen mukaan opastesuunnitelman, opaskartat halutun kokoisina ja reittitiedot halutuissa formaateissa sekä tarvittavat opasterakenteet yhdessä yhteistyökumppaneidemme kanssa.

Reittien toteutus ja ylläpito

Reittien toteutuksessa maastoon asennetaan suunnitellut opasteet, reittimerkinnät sekä tehdään reitistön parannustoimenpiteet kuten sorastukset, pitkospuiden asennukset sekä muut rakenteet.

Voimme hoitaa reittien toteutuksen kokonaisurakkana sisältäen kaikki maastossa tehtävät toimenpiteet, tai toimia reittien toteutuksessa asiantuntijana tilaajan tarpeiden mukaan.

Voimme myös huolehtia reittien ylläpitoon liittyvistä tehtävistä, kuten reittien ylläpitosuunnitelman laatimisesta, reittien määräaikaiskatselmoinneista esimerkiksi raivaus- ja korjaustöiden osalta sekä opasteiden ja rakenteiden määräaikaistarkastuksista.

tieisännöinti

Konsultointi ja koulutus

Reittihankkeet sisältävät monia vaiheita, joissa kunta, matkailukeskus tai yksittäinen toimija voi tarvita ulkopuolista apua hankkeen joustavaan eteenpäin saattamiseen.

Tarjoamme apua hankkeiden valmisteluun, alustavien suunnitelmien tekemiseen sekä neuvomme, millaisia vaiheita ja aikatauluja prosessi pitää sisällään.

Tarvittaessa voimme neuvotella eri esimerkiksi alueen matkailuyrittäjien, safariyritysten tai välinevuokraamojen kanssa yhteisten intressien huomioimiseksi.

Voimme myös toteuttaa erilaisia suunnittelutilaisuuksia tai ajatuspajoja kuntalaisten ja muiden tahojen ajatusten kuuntelemiseksi. Tilaisuudet voidaan toteuttaa joustavasti tilaajan tarpeet huomioiden joko normaalina ”auditoriotilaisuutena”, hybridimallina (etä/läsnä) tai kokonaan verkkoympäristössä.

Haluatko tietää lisää ulkoilureittipalveluistamme? Pyydä tarjous tai kysy lisää!

Tavoitat meidät niin puhelimella, sähköpostilla kuin yhteydenottolomakkeen kautta.
Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.

Ota yhteyttä

Yhteystiedot

Myynti
TOMMI UUSIMÄKI

tommi.uusimaki@routamap.fi
+358 50 501 2349

Toimistomme

ROVANIEMI
Rovakatu 17, 3. krs
96100 Rovaniemi