fbpx

Kiinteistöjen yhdistäminen – kannattaako se?

Aina välillä maanomistaja-asiakkaiden kanssa tulee puheeksi omistuksessa olevien kiinteistöjen yhdistäminen ja sen järkevyys. Maanomistajalla on vuosien saatossa tullut osteltua lisämaata tai naapurin peltolänttejä tai hommattua lomarakennuspaikan takaa polttopuumetsä, ja kaikki nämä sattuu olemaan omalla kiinteistötunnuksellaan olevia erillisiä kiinteistöjä. Usein nämä tunnistaa kiinteistön nimessä olevasta ‘LISÄ’-etuliitteestä (esimerkiksi LISÄ-HAKALA).

Kannattaako tällaisten kiinteistöjen yhdistäminen, vai onko kaikkia järkevä pitää omilla tunnuksillaan?

Meille näitä tilanteita tulee vastaan usein perinnönjaon tai kiinteistökaupan yhteydessä. Erillisistä kiinteistöistä aiheutuu näissä tilanteissa lisäkuluja, kun kiinteistöjä myytäessä tai esimerkiksi kuolinpesän omistuksia selvitettäessä tulee kaikista kiinteistöistä hankkia erikseen kiinteistörekisteriotteet, eli vähimmäistapauksessa lainhuuto- ja rasitustodistukset. Lisäksi kiinteistön kaupassa tai lahjassa lainhuudon maksu perustuu lainhuudatettavien kiinteistöjen määrään, joka lisää kaupan kustannuksia (lainhuudatusmaksu 132 € / kpl). Kustannuksia saattaa tulla myös pankkiasioinnista esimerkiksi kiinteistön kiinnitysasioissa.

Toisaalta kiinteistöjen jakaminen on helpompaa, jos kiinteistöt ovat eri kiinteistötunnuksilla. Tällöin esimerkiksi perinnönjaossa voi kokonaisia kiinteistöjä jakaa ilman, että on tarvetta “vähintään tonnin” maksavalle lohkomistoimitukselle. Asian pohtiminen ja tulevaisuuden suuntaviivojen miettiminen voikin tehdä asiasta haasteellisen.

Miten sitten kannattaisi menetellä?

Mikäli kiinteistöt ovat selkeästi eri kokonaisuuksia, voi tällaiset kiinteistöt olla järkevä pitää eri kiinteistötunnusten alla. Tällaisia ovat mielestäni esimerkiksi itsenäinen metsäkiinteistö, järven rannassa oleva lomarakennuspaikka tai yleiskaava-alueella oleva rakennuspaikka. Näiden pitäminen erillään voi helpottaa myös kiinteistöjen hallinnointia, kun samalla kiinteistötunnuksella ei ole toistakymmentä eri palstaa.

Jos kiinteistöt puolestaan ovat nimenomaisia lisämaa-alueita mökkitonttiin tai asuinrakennuspaikkaan, vierekkäisiä pieniä pelto- tai metsäkiinteistöjä tai muuten heikosti itsenäisinä kiinteistöinään hyödynnettäviä kokonaisuuksia, kannattaa näissä tapauksissa hakea kiinteistöjen yhdistämistä saman kiinteistötunnuksen alle.

Koska kuitenkin haluat tietää

Kiinteistöjen yhdistämisessä muodostetaan kahdesta tai useammasta kiinteistöstä uusi kiinteistö, jolle tulee yksi kiinteistötunnus. Kiinteistöjen yhdistäminen parantaa kiinteistörakennetta poistaen turhia rajoja ja rajamerkkejä ja helpottaa kiinteistön asioiden hoitoa.

  • Kiinteistöt kuuluvat samalle omistajalle tai samoille omistajille siten, että kukin omistaa samansuuruisen osuuden jokaisesta kiinteistöstä
  • Kaikki omistajat hakevat yhdistämistä
  • Kiinteistöt sijaitsevat samassa kunnassa
  • Kiinteistöjen yhdistäminen ei aiheuta tilusten epätarkoituksenmukaista sijoitusta
  • Kiinteistöt soveltuvat sijaintinsa, käyttötarkoituksensa ja kaavamääräystensä puolesta yhdessä käytettäviksi
  • Kiinteistöihin ei kohdistu kiinnityksiä. Yhdistäminen on mahdollista myös silloin, kun kiinteistöihin kohdistuu eri kiinnityksiä ja kun kiinnityksenhaltijat ilmoittavat kiinnitysten tulevan etusijajärjestyksen.

Tarkempia tietoja yhdistämisen edellytyksistä saat Maanmittauslaitoksesta.

Kiinteistöjen yhdistämisen hoitaa viranomaisena Maanmittauslaitos. Maanmittauslaitoksen hinnaston mukaan yhdistäminen maksaa seuraavasti:

  • ensimmäiset kaksi kiinteistöä 165 €
  • tämän jälkeen 55 € / kiinteistö

Mikäli pohdit tarvetta kiinteistöjen yhdistämiselle, ota yhteyttä. Tsekataan yhdistämisen tarve & edellytykset ja tarvittaessa täytetään hakemuspaperit Maanmittauslaitokselle.

Tommi Uusimäki
DI, kiinteistötalous | MSc, real estate economics

Tommi on Routamapin yrittäjä ja toimitusjohtaja, koulutukseltaan kiinteistötalouden diplomi-insinööri ja maanmittausinsinööri (AMK). Tommi vastaa Routamapilla projektien ja hankkeiden suunnittelusta ja organisoinnista sekä muun muassa kiinteistön kauppakirjojen laatimisesta ja tieisännöinnistä.