fbpx

Miksi tieyksiköinti Routamapilta?

Tärkeä osa yksityistien kustannusten jakamista on ajantasainen, oikeasuhteinen ja voimassaoleva tieyksiköinti. Tieyksiköinnillä tarkoitetaan yksityisteistä aiheutuvien kulujen jakamista tien käytön ja tien käytöstä aiheutuvan hyödyn mukaan (YksTL 35 §). Tieyksiköinti kannattaa toteuttaa ammattilaisten tekemänä, sillä se säästää tiekunnan aikaa ja vaivaa, parantaa yksiköinnin läpinäkyvyyttä ja luotettavuutta ja homma hoituu lakeja ja asetuksia noudattaen.

Mikäli tiekunnalla on voimassa oleva yksiköinti, voi yksittäisiä korjauksia yksiköintiin tehdä vuosittain tiekunnan kokouksessa, mikäli osakkaan tienkäyttö on muuttunut. Tieyksiköinti kannattaa laatia kokonaan uudestaan, kun tienkäyttö on usean osakaskiinteistön osalta merkittävästi muuttunut, osakkuudet pirstaloituneet tai tiekäyttö muuten muuttunut merkittävästi esimerkiksi uuden yritystoiminnan tai tielle tulleen louhoksen myötä. 

Selvää vuosirajaa yksiköinnin uusimisille ei ole, mutta lain mukaan tieosakkaalla on oikeus vaatia yksiköinnin toimittamista kokonaan uudelleen, jos tieyksikkölaskelma on ollut voimassa muuttumattomana vähintään viisi vuotta (YksTL 36.2 §). Yksiköinti kannattaakin pitää ajan tasalla, sillä ainoastaan ajantasainen yksiköinti varmistaa kaikkien tieosakkaiden tasapuolisen kohtelun.

Routamapilla tarjoamme tieyksiköintiä palveluna kaikenkokoisille tiekunnille ympäri Suomen. Maanmittausalan insinööriemme tehokkaiden toimintatapojen ansiosta homma hoituu asiantuntemuksella helposti ja vaivattomasti.

Miksi valita Routamap tieyksiköinti?

 
  1. Ketterä aikataulu: Meillä tieyksiköinti voidaan usein aloittaa samointein aloituspalaverin ja toimeksiantosopimuksen allekirjoituksen jälkeen. Näin työ saadaan heti käyntiin eikä aikaa kulu virkamiesmäiseen byrokratiaan tai asioiden siirtelyyn henkilöltä toiselle.

  2. Ammattilaiset asialla: Meillä tieyksiköinnin suorittamisesta vastaavat aina maanmittausalan insinöörikoulutuksen saaneet ammattilaiset, joille yksiköinti ja paikkatietosovellukset ovat päivittäisiä työvälineitä. Maanmittausinsinöörin tutkinto on vaatimuksena myös yksityistieasioita tekevät Maanmittauslaitoksen toimitusinsinöörinä työskentelyyn.

  3. Käytössä ajantasaisin tieto: Routamap on Suomen tieyhdistyksen jäsen ja yrittäjämme Tommi on suorittanut Suomen Tieyhdistyksen tieisännöitsijäkoulutuksen syksyllä 2020. Osallistumme aktiivisesti alan koulutuksiin, seminaareihin ja kehittämiseen, joten meillä on käytössä viimeisin tieto lainsäädännön muutoksista, eri oikeusasteiden päätöksistä sekä muista alan uusista tuulista.

  4. Joustavasti etänä: Tieyksiköinnin suorittaminen, tilaajan kanssa pidettävät palaverit sekä tieyksiköinnin esittely tiekunnalle voidaan hoitaa tarvittaessa kokonaan etänä. Tämä nopeuttaa yksiköinnin toteuttamista, luo joustavuutta ja kustannustehokkuutta sekä parantaa ns. “etämaanomistajien” osallistumismahdollisuutta.

  5. Alan parhaat ohjelmat: Hyödynnämme yksiköinnissä alan parhaita ohjelmia ja ohjelmistoja, joilla yksiköinti voidaan suorittaa nopeammin ja kustannustehokkaammin tekijöiden paikasta riippumatta. Yksiköinnissä tuotettavat aineistot toimitetaan tiekunnalle aina digitaalisessa muodossa, jolloin niiden jatkokäyttö ja hyödyntäminen on helppoa.

  6. Toimiva yhteydenpito: Meidän kanssa yhteydenpito sujuu joustavasti eri välineillä, ja yksiköinnin vastuunjako tilaajan ja toimittajan välillä sovitaan selkeästi heti projektin alussa. Näin ollen kaikki osapuolet ovat tietoisia projektin etenemisestä ja aikataulusta ja yksiköinnin läpivienti sujuu joustavasti.

Mikäli teiän tiekunnalla siis on tieyksiköinti uusimisen tarpeessa, niin otahan yhteyttä meiän asiantuntijoihin. Räätälöidään teille yksiköinnistä sopiva kokonaispaketti ja laitetaan yksiköinnin uusiminen tulille vaikka heti.

Tommi Uusimäki
Yrittäjä, toimitusjohtaja
DI, kiinteistötalous | MSc, real estate economics
+358 50 501 2349
tommi.uusimaki@routamap.fi