Kiinteistötekniikan asiantuntijapalvelut

Kiinteistöihin liittyy paljon erityislainsäädäntöä, joka tulee ottaa huomioon kiinteistöomaisuutta hallinnoitaessa. 
Tarjoamme kiinteistöjen omistajille asiantuntijapalveluita kiinteistötekniikkaan liittyvissä kysymyksissä esimerkiksi maanomistusselvityksiin, kiinteistön rajoihin, kulkuoikeuksiin sekä kiinteistöjen kauppaan liittyen. 
Vahvuutenamme on kiinteistö- ja kartta-asioiden asiantuntemuksen yhdistäminen, johon kuuluu epäselvien asioiden selvittäminen aina myös paikanpäällä maastossa. 
Alta löydät lisätietoja palveluistamme klikkaamalla väliotsikkoja.
 

Kiinteistökaupat

Kiinteistöjen omistajanvaihdokset ja siinä vaadittavat asiakirjat ovat tarkoin säädeltyjä. Kiinteistön kauppakirjan tai muun luovutuskirjan tulee olla määrämuotoinen asiakirja, jossa käsitellään kaikki kiinteistöä koskevat oikeudet ja velvoitteet Maakaaren (450/1995) mukaisesti. Kiinteistöihin liittyvät asiakirjat kannattaakin teettää alan ammattilaisella, jotta kiinteistönluovutus sujuu sovitusti. 

Routamap laatii kiinteistöä koskevat asiakirjat, suoritamme tarvittaessa maastokäynnit kaupan sujuvuuden takaamiseksi sekä halutessasi hoidamme kaupan käytännönjärjestelyt.

Routamap Oy:n  yrittäjä Tommi Uusimäki (DI, real estate economics) toimii Maanmittauslaitoksen määräämänä julkisena kaupanvahvistajana.

Kaupanvahvistuksessa julkinen kaupanvahvistaja vahvistaa kiinteistön luovutuksen (esimerkiksi kauppa tai lahja) kaikkien luovutuskirjan allekirjoittajien läsnä ollessa. Ilman kaupanvahvistusta luovutus on mitätön, eikä ostaja voi saada lainhuutoa kiinteistöön.

Maanomistus- ja maastoselvitykset

Tarjoamme maanomistusselvityksiä erilaisten hankkeiden ja projektien toteuttamiseksi. Selvitämme kiinteistöjen omistajatiedot, hoidamme alueen maanomistajaneuvottelut sekä hankimme tarvittavat selvitykset esimerkiksi kiinteistöjen arvoista korvausten maksamista varten.

Selvitykset suunnitellaan ja toteutetaan asiakkaan tarpeiden mukaan. Tarvittaessa vastaamme hankkeessa ulkopuolisena projektipäällikkönä kaikesta maankäytön hallinnasta ja suunnittelusta hankkeen valmistumiseen saakka.

Suomessa on kaikkiaan noin 9 miljoonaa kiinteistörekisteriin merkittyä rajamerkkiä. Rajamerkkien tarkka sijainti on voinut vuosien saatossa unohtua tai rajapyykin paikka kadota. Rajalinjakin on voinut kasvaa vuosien saatossa umpeen. Mittausmenetelmien tarkentumisesta johtuen rajojen paikka karttasovelluksella ei useissa tapauksissa vastaa todellista tilannetta. 

Etsimme ja merkitsemme rajamerkit maastoon. Merkitsemme myös kiinteistöjen välisen rajalinjan ja voimme huolehtia rajalinjan avaamisesta joustavalla aikataululla.

Kokonaan kadonneet rajamerkit voidaan palauttaa laillisesti vain Maanmittauslaitoksen tekemällä rajankäyntitoimituksella. Rajankäynti on viranomaistoimitus, joka voi kestää kuukausia ja maksaa satoja euroja. Arvioimmme rajankäynnin tarpeen ja tarvittaessa laadimme hakemusasiakirjat Maanmittauslaitokselle.

Jakosopimukset, tilusvaihdot & edustaminen maanmittaustoimituksissa

Perinnönjako tai yhteisomistuksen purkaminen on helpoin ja nopein tehdä erillisellä kiinteistön jakosopimuksella.

Laadimme kiinteistön jakosopimuksen jakokirjoineen ja karttaliitteineen kunkin osakkaan etua valvoen. Tarvittaessa hoidamme myös edustamisen maanmittaustoimituksessa.

 

Tilusvaihdolla tarkoitetaan maa-alueiden vaihtoa kahden tai useamman kiinteistön välillä tarkoituksenmukaisemman käytön parantamiseksi. Yleensä tällaisia maa-alueita ovat hankalanmuotoiset ja heikosti hyödynnettävät maa-alueet, joita on syntynyt esimerkiksi lunastustoimitusten yhteydessä.

Tilusvaihdosta tehdään kiinteistön omistajien välinen sopimus, jossa vaihdettavat maa-alueet määritellään.

Routamap laatii kiinteistön vaihtamiseen vaadittavat tilusvaihtoasiakirjat liitekarttoineen sekä kiinteistötoimitushakemuksen Maanmittauslaitokselle, joka vastaa kiinteistötoimituksesta.

Voimme toimia maanomistajan avustajana tai edustajana erilaisissa maanmittaustoimituksissa. Tällaisia maanmittaustoimituksia voivat olla esimerkiksi lohkominen, halkominen, rasitetoimitus, yksityistietoimitus, lunastustoimitus, tilusjärjestely tai yhteismetsän perustaminen.

Halutessasi arvioimme toimituksen päätökset ja laadimme tarvittaessa muutoshakemuksen maanmittaustoimituksessa tehtyihin tai maaoikeuden päätöksiin.

Tieyksiköinnit & muut kiinteistöselvitykset

Jokainen yksityistien tieosakas sekä tien käyttäjä on velvollinen osallistumaan tien rakentamisen ja kunnossapidon kustannuksiin sen hyödyn mukaan, jota tie kullekin tuottaa. Tienpitokustannukset määritellään yleensä tien käytön mukaan tieyksikköinä.

Laadimme tai päivitämme yksityisteiden tieyksiköt vastaamaan tien käyttöä. Tietyksiköinnit toteutetaan 1.1.2019 voimaan tulleen yksityistielain (560/2018) sekä Maanmittauslaitoksen ohjeistuksen mukaisesti.

Kiinteistön tieoikeus voi puuttua, oikeuden sijainti voi olla epäselvä tai tieoikeuden leveys riitämätön. Vanhat tieoikeudet ja niiden sijainti selviää yleensä Maanmittauslaitoksen arkistoista.

Selvitämme tieoikeuksiin liittyvät asiat Kiinteistötietojärjestelmän arkistojen pohjalta, osoitamme tien paikan maastossa sekä tarvittaessa haemme yksityistietoimitusta Maanmittauslaitokselta.

Kiinteistöön voi kuulua kahden tai useamman kiinteistön yhdessä omistamia alueita, yhteisiä alueita. Tällaisia alueita ovat esimerkiksi yhteiset vesialueet, venevalkama tai kylän yhteinen soranottopaikka. Yhteisillä alueilla voi olla merkittävää käyttöarvoa, koska osuus yhteisalueeseen voi oikeuttaa kalastukseen, venevalkaman käyttöön tai erilaisiin osakaskunnille maksettaviin korvauksiin.

Palvelemme sekä yksittäisiä osakkaita että koko yhteisalueosakaskuntia yhteisiin alueisiin liittyvissä kysymyksissä.

Kiinteistöön voi kohdistua myös muita rasitteita tai oikeuksia. Selvitämme rasitteet ja oikeudet sekä tarpeen vaatiessa määritämme niiden sijainnin myös maastossa.

Selvitämme edellytykset rakennusluvalle haluamallesi paikalle, kiinteistön rakennusoikeuden määrän, voimassa olevan kaavoituksen sekä kaavoituksen aiheuttamat rajoitteet sekä mahdollisuudet poikkeamismenettelyyn.

Laadimme asiakirjat, kuten lupahakemuksen tai asemapiirroksen rakennuslupaa tai mahdollista tonttijaon muutosta tai laatimista varten.

Löytyipä etsimäsi palvelu yltä eli ei, ota rohkeasti yhteyttä!
Etsitään yhdessä ratkaisu ongelmaasi.

Voit joko lähettää sähköpostia toimisto(a)routamap.fi, soittaa Tommille (puh +358 50 501 2349) tai lähettää viestiä yhteydenottolomakkeen kautta. Vastaamme yhteydenottoosi mahdollisimman pian.