Tietosuojaseloste

Routamap Oy:n henkilötietolain 523/1999 (10 ja 24 §) ja EU:n yleisen tietosuoja-asetuksen (GDPR) mukainen rekisteri- ja tietosuojaseloste.

Viimeksi päivitetty 20.5.2018.

Rekisterinpitäjä

Routamap Oy (Y-tunnus 2734299-1)
Osoite: Rovakatu 17 A 3, 96100 Rovaniemi

Rekisteristä vastaava henkilö

Tommi Uusimäki
tommi.uusimaki(a)routamap.fi
+358 50 501 2349

Rekisterin nimi

Routamap Oy:n yhteystietorekisteri

Rekisterin käyttötarkoitus

Rekisterin käyttötarkoitus on Routamap Oy:n yhteystietorekisterin ylläpitäminen, laskutuksen käsittely, markkinointi, arkistointi ja seuranta. Tietoja voidaan käyttää myös toiminnan kehittämiseen sekä suoramainonnan kohdistamiseen luovuttamatta henkilötietoja kolmannelle osapuolelle. Henkilötietoja käsitellään henkilötietolain sallimissa ja edellyttämissä rajoissa.

Rekisterin sisältämät tiedot

Asiakasrekisteri sisältää seuraavat tiedot:

  • Yrityksen nimi ja Y-tunnus
  • Henkilön etu- ja sukunimi
  • Asema yrityksessä
  • Yhteystiedot (postiosoite, puhelinnumero, sähköpostiosoite)
  • www-sivujen osoitteet
  • Yrityksen laskutustiedot

Tietojen luovutus ja niiden suojaus

Asiakasrekisterin tiedot ovat Routamap Oy:n sisäistä tietoa, eikä niitä luovuteta kolmannelle osapuolelle. Asiakkaalla on oikeus tarkistaa häntä ja/tai hänen yritystään koskevat tiedot rekisteristä ottamalla yhteyttä rekisteristä vastaavaan henkilöön. Rekisterinpitäjä voi pyytää tarvittaessa pyynnön esittäjää todistamaan henkilöllisyytensä.

Pyynnöt tulee lähettää rekisterinpitäjälle kirjallisesti. Rekisterinpitäjä vastaa asiakkaalle EU:n tietosuoja-asetuksessa säädetyssä ajassa.