fbpx

Talvireittihanke Suomen Latu

Olimme yhteistyökumppani Suomen Ladun Talvireittihankkeessa talvella 2023. Talvireittihanke pilotoi yhdessä kuntien kanssa muuhun kuin hiihtoon tarkoitettujen talvireittien perustamista, ylläpitoa ja kävijämäärien seurantaa. Teimme viidelle paikkakunnalle Suomen Ladun organisoiman hankkeen ohessa reittien opaskartat ja osalle reiteistä reittiopasteita. 

Miten talvireitti kannattaa suunnitella?

Talvireitti kannattaa suunnitella suurten käyttäjämäärien lähelle hyödyntäen olemassa olevia luontokohteita ja muita valmiita liikuntapaikkoja. Suunnitteluvaiheessa on järkevää osallistuttaa kuntalaisia reittisuunnittelun eri vaiheissa, jotta käyttäjiksi saataisiin sitoutettua mahdollisimman monilajinen ja suuri käyttäjäryhmä. 

Tässäkin hankkeessa reitit sijoittuvat pääasiassa kuntien lähiliikunta-alueiden ympäristöön pois lukien Oulaisiin tehty hanke. Oulaisten osalta toteutimme noin 30 km pitkälle ympärivuotiselle maastopyöräreitille A1-kokoiset reittikartat useampaan eri kohteen opastepisteeseen sekä internettiin ladattavaksi.

Oulaisten reittikartan osalta haasteena oli asiakkaan haluamien pitkien selosteiden mahduttaminen kartalle. Reittiselosteet kannattaakin laatia ytimekkäiksi ja informatiivisiksi, jotta reitin kulkijat jaksavat niihin myös tutustua.

Pieksämäen Hiekanpää vastakohta Oulaisille

Pieksämäelle tehty talvireitti sijoittuu erittäin pienelle alueelle Hiekanpään lähiliikunta-alueelle hyödyntäen varsin kattavaa olemassa olevaa palvelu- ja aktiviteettiverkkoa, joten reitin käyttäjämäärien on mahdollista olla isoja. Tässä tapauksessa reittiä ei välttämättä kuljeta sellaisenaan koko reittiä kiertäen vaan siitä hyödynnetään mahdollisesti yksittäisiä osia esim. kulkemalla koirapuistoon tai avantouimaan. Pieksämäen reittikartta on tyyliltään hyvin erilainen kuin edellä mainittu Oulaisten. Suurin ero on mittakaavoissa 1: 20 000 ja 1: 2 000, joka jälkimmäisessä mahdollistaa halutessaan yksittäisten kohteiden hyvin tarkan kuvaamisen.

Yksilöityjä karttoja avoimista aiheistoista

Projektissamme talvireittikartat toteutettiin yksilöidysti jokaisen asiakkaan toiveiden mukaisesti Maanmittauslaitoksen avoimen aineiston dataa hyödyntäen. Avoin data antaa tekijälle paljon vaihtoehtoja karttatuotteen tekoon. Voi hyödyntää muun muassa rinnevarjostusta ja ortoilmakuvia. Vektoripohjainen aineisto antaa myös mahdollisuuden muokata kartan jokaista kohdetta mieluisakseen. Tämän avulla karttoihin saadaan usein toivottua omaa tyyliä, kun karttapohja ei ole suora kopio maastokartasta. Hankkeessa käytettiin myös Suomen Ladun omaa värimaailmaa karttojen osalta.

Asiakkaan tehtäväksi hankkeessa jäi toimittaa reitistä reittiviiva ja reitti- ja turvallisuusohjeet, joten asiakas sai valmiin laadukkaan kartan pienellä omalla työllä. Tällöin asiakkaan ei tarvitse myöskään huolehtia kartan tekstien ja symbolien mittasuhteista eikä painoteknisistä asioista, kun jättää karttatuotteen teon ammattilaisen käsiin.

Karttojen ja reittiopasteiden painotyö alumiinikomposiittilevylle toteutettiin ulkopuolisen toimijan toimesta Rovaniemellä.

Kustomoitu kartta Routamapilta

Erilaisten karttojen ja karttatuotteiden teko on ollut Routamapin ydinliiketoimintaa koko yrityksen historian ajan. Kaikki asiakkaillemme toteutetut kartat laaditaan kustomoidusti asiakkaan tarpeisiin, asiakkaan brändiin (värimaailma, fontit, graafiset ohjeet) sopeutettuna. Ketteränä ratkaisutoimistona pystymme vastaamaan tarpeisiisi myös pikaisella aikataululla. Ota siis rohkeasti yhteyttä, jos sulla on idea reitistä, reitistöstä tai reittikartasta tekemistä vailla.

Tutustu lisää ulkoilureittipalveluihimme!! >>