fbpx

Tieyksiköinti: Oikeudenmukainen tapa jakaa yksityistien kustannuksia

Blogi - Tieyksiköinti: Oikeudenmukainen tapa jakaa yksityistien kustannukset

Yksityistiet ovat tärkeä osa Suomen infrastruktuuria, ja niiden ylläpito on tieosakkaiden vastuulla. Yksityistien kustannusten jakaminen oikeudenmukaisella tavalla on tärkeää osakkaiden välisten ristiriitojen välttämiseksi. Yksityisteiden kustannusten jakamisesta säädetään yksityistielaissa, jonka mukaan kustannukset jaetaan tieyksiköiden suhteessa. 

Tieyksiköiden jakamistoimenpidettä kutsutaan tieyksiköinniksi. Tarkastelen tässä blogikirjoituksessa tieyksiköintiä, joka on ainoa yksityistielain mukainen tapa jakaa yksityistien kustannukset.

Mikä on tieyksiköinti?

Tieyksiköinti on menetelmä, jolla yksityistien kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken heidän tienkäyttönsä mukaisesti. Tieyksiköt lasketaan ottaen huomioon seuraavat tekijät:

 • Kiinteistön käyttötyyppi: Vakituisesti asuttujen kiinteistöjen tieyksiköt ovat yleensä korkeammat kuin vapaa-ajan asuntojen tai metsätilojen.
 • Kiinteistölle johtavan tieosuuden pituus: Mitä pidempi tieosuus on, sitä enemmän tieyksiköitä kiinteistölle yleensä tulee.
 • Kiinteistön pinta-ala: Suuremmilla kiinteistöillä on yleensä enemmän tieyksiköitä kuin pienemmillä.

Tieyksiköinnin hyödyt

Tieyksköinnin hyödyt ovat selkeät. Ammattimaisen laatima tieyksiköinti on tasapuolinen, huomioi erilaiset tienkäytön muodot sekä mahdollistaa parempaa tienpidon suunnittelua.

 • Oikeudenmukaisuus: Tieyksiköinti varmistaa, että kaikki tieosakkaat osallistuvat tien ylläpitoon heidän tienkäyttönsä mukaisesti.
 • Ennakoitavuus: Tieyksiköt antavat tieosakkaille selkeän kuvan siitä, paljonko heidän tulee maksaa tien ylläpidosta.
 • Parempi tienpito: Laadukas tieyksiköinti helpottaa tienpitoa, kun kustannuksia jakamalla pystytään ennakoimaan tuleviin kunnosapitotoimenpiteisiin.
 • Konfliktien välttäminen: Laadukkaalla tieyksiköinnin avulla voidaan välttää ristiriitoja tieosakkaiden välillä kustannusten jaosta.

Miten varmistamme oikeudenmukaisen tieyksiköinnin?

Mielestämme tieyksiköinti ei ole kaavamaista tonnikilometrien taulukointia, vaan tieosakkaiden tarpeiden ymmärtämistä. Oikeudenmukainen tieyksiköinti vaatii osakkaiden kuuntelemista ja osallistamista. Mielestämme tärkeät tekijät osakkaiden huomioimisessa ovat:

 • Aikataulutus: Tieyksiköintiprosessi saadaan vireille nopeallakin aikataululla ja yksiköinnin aikataulu pyritään laatimaan asiakkaan tarpeita kuunnnellen.
 • Tiedottaminen: Tiedotamme yksiköinnin alkamisesta kaikkia tieosakkaita joko sähköpostilla tai kirjeellä. Kerromme tiedotteessa yksiköinnin aloittamisesta, aikataulusta sekä osakkaiden vaikutusmahdollisuuksista.
 • Tienkäytön ilmoittaminen: Osakkaan tienkäytön ilmoittaminen onnistuu helposti luomallamme sähköisellä lomakkeella, sähköpostilla tai puhelimella. Saatujen tietojen pohjalta laadimme kullekin osakkaalle yksiköinnin.
 • Infotilaisuus yksiköinnistä: Järjestämme jokaisesta tieyksiköinnistä infotilaisuuden, jossa kerromme yksiköintiperusteista, tehdystä yksiköinnistä kuuntelemme tieosakkaiden näkemyksiä tehtyyn yksiköintiin.
 • Yhteydenpito: Pidämme aktiivisesti yhteyttä tiekunnan yhteyshenkilöön yksiköinnin edistymisestä. Näin ollen tieto yksiköinnistä jalkautuu suoraan myös tien tasolle.

Miksi tilata tieyksiköinti Routamapilta?

Tieyksiköinnin voi tehdä itse tai tilata sen ammattilaiselta. Ammattilaisen laatima yksiköinti on tasalaatuisempi ja huomioi usein myös asioita, joita ‘kerran elämässä’ tieyksiköintiä laativa ei välttämättä osaa ajatella.

Käytämme yksiköintiin varta vasten tieisännöitsijöille laadittua ohjelmistoa, joka helpottaa tiekunnan tietojen käsittelyä sekä tiekunnan tietojen hallintaa. Meillä on myös pääsy yksiköinnin kannalta tärkeisiin järjestelmiin, kuten Maanmittauslaitoksen kiinteistötietojärjestelmään, josta pääsemme hakemaan kiinteistöjen omistajatietoja.

Tieyksiköinnin laatiminen onnistuu joustavasti mihin päin Suomea tahansa yhdessä asiakkaan kanssa sovittavalla aikataululla. Pelkästään viimeisen vuoden aikana olemme laatineet tieyksiköintejä muun muassa Rovaniemelle, Pudasjärvelle, Kirkkonummelle, Asikkalaan, Taivalkoskelle, Ylitorniolle sekä Kittilään, joten tarjoamme palveluamme mihin päin Suomea tahansa.

Mikäli teidän yksityistien yksiköinti kaipaa päivittämistä, pyydä rohkeasti tarjousta esimerkiksi alla olevan painikkeen takaa löytyvällä tarjouspyyntölomakkeella.