fbpx

Yksityistien tieyksiköinti kokonaan etänä?

Yksityistien tiekunnan tulot perustuvat mahdollisiin kunnalta saataviin avustuksiin, käyttömaksuihin sekä tieosakkailta kerättäviin tiemaksuihin. Tieyksiköinti on toimenpide, jolla määritetään yksityistien kustannusten jako ja tiemaksujen suuruus osakkaiden kesken. Tieyksiköinnistä säädetään yksityistielaissa.

Tienpitovelvollisuus ja siitä aiheutuvat kustannukset jaetaan tieosakkaiden kesken tieyksikköjen perusteella. Tieyksiköt vahvistetaan tieosakkaiden kesken tieyksikkölaskelmassa. Tienpitovelvollisuus jaetaan ja tieyksiköt lasketaan tieosakkaiden kesken sen hyödyn mukaan, jonka tien kullekin osakkaalle katsotaan tuottavan. Hyötyä arvioitaessa otetaan huomioon tieosakkaan tiedossa oleva tien käytön määrä ja laatu koko yksityistien pituudelta kuluvalla hetkellä ja tulevaisuudessa sekä tieosakkaan mahdollisesta elinkeinon harjoittamisesta johtuva tien käyttö.

Kuka tieyksiköinnin voi laatia?

Tiekunnan voi laatia tiekunta itse, viranomaisena Maanmittauslaitos yksityistietoimituksessa tai ulkopuolinen tekijä, kuten Routamap. Tärkeintä, että yksiköinnin tekijä on asiaan perehtynyt ja osaava toimija.

Me Routamapilla koemme parhaiksi puoliksemme kehittämämme uuden, ketterän tieyksiköinnin toimintamallin, jossa hyödynnämme digitaalisia ratkaisuja ja ohjelmistoja yhdistettynä laajaan maanmittausalan osaamiseemme. Näin pystymme tarjoamaan yksiköinnin joustavasti tiekuntaa ja osakkaita kuullen sekä heitä tiedottaen.

Toimivaa tieyksiköintiä etäyhteyksiä hyödyntäen

Toimivan tieyksiköinnin toimintamallimme ansiosta tieyksiköinti voidaan toteuttaa mihin päin Suomea tahansa. Yksiköinti voidaan toteuttaa kokonaan etäyhteyksiä hyödyntäen, jolla parannetaan esimeriksi etämaanomistajien tai liikkuvaa työtä tekevien osakkaiden osallistumismahdollisuuksia tilaisuuksiin. Etänä toteutettuna yksiköinti säästää myös tiekunnan varoja yksiköinnin laatijan matkakulujen ja kulukorvausten osalta.

Osakkaiden hyvän palvelun mahdollistamiseksi tiekunta voi itse tarjota mahdollisuuden infotilaisuuksien seurantaan fyysisessä kokoontumispaikassa kuten paikallisella kylätalolla tai koululla, jolloin osallistuminen onnistuu myös vähemmän digiä osaavilta.

Miten Routamap tieyksiköinti toimii?

  1. Yhteydenoton ja hyväksytyn tarjouksen jälkeen sovimme yhdessä hoitokunnan tai toimitsijamiehen kanssa aloituspalaverin.

  2. Aloituspalaverissa käymme läpi yksiköitävän tien perustiedot, yksiköintialueen alustavan laajuuden, tieyksiköinnin aikataulun, tiekunnan yhteyshenkilön sekä sovimme asiakirjojen, kuten tiekunnan nykyisen osakasluettelon ja tieyksiköinnin sekä valmiiden aineistojen luovuttamisesta.

  3. Osakkaat huomioidaan yksiköinnin aikana tiedotteella, kyselyllä tienkäytöstä sekä sähköpostitiedotteilla projektin aikana.

  4. Osana yksiköintiä osakkaille pidetään esittely- ja kyselytilaisuus, jossa kerromme käytetyistä yksiköintimenetelmistä sekä vastaamme osakkaiden kysymyksiin.

  5. Yksiköintiin tulleet huomiot ja ehdotukset korjataan, jonka jälkeen yksiköintityö luovutetaan hoitokunnalle päätöspalaverissa.

  6. Lopullisesti valmis tieyksiköinti hyväksytään tiekunnan kokouksessa.

Tiekunnan tarpeiden mukaan tieyksiköinti voidaan laittaa vireille nopeallakin aikataululla viikkojen tai kuukausien odottelun sijaan. Tutustu tieyksiköintiin sekä muihin yksityistiepalveluihimme ja ota yhteyttä, niin hoidetaan tiekunnan tieyksiköt ajan tasalle.